Informácie o e-shope

EMZO Group s.r.o.
Podzámska 26
940 02 Nové Zámky
Slovensko
hodinyhodinky.sk

Zavolajte nám:
+421 918 999 420

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.hodinyhodinky.sk je:

EMZO Group s.r.o.
so sídlom Podzámska 26,
940 02 Nové Zámky,
Slovenská republika

IČO: 52 018 661
DIČ: 2120869553
IČ DPH: SK2120869553

Bankové spojenie

Číslo účtu:
4026420749/7500 (Československá obchodná banka, a. s.)
IBAN:
SK82 7500 0000 0040 2642 0749 (Československá obchodná banka, a. s.)


Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 46792/N  

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, PO BOX 49/A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor
e-mail: nr@soi.sk, tel. č. 037/772 02 16, fax č. 037/772 00 24, http://www.soi.sk

 

Kontaktujte nás

voliteľné